Standaardtarievenlijst

Als de behandeling erg ingewikkeld is, kunnen wij afwijken van de standaard tarievenlijst. Bijvoorbeeld wanneer uw gebitssituatie voorkomt op de indicatieve lijst “Vergoeding Bijzondere Tandheelkunde”. U wordt geïnformeerd of dit voor u van toepassing is.

Consultatie en diagnostiek
F121AEerste consult€ 26,75
F122AVervolgconsult€ 26,75
F123AControlebezoek€ 16,81
F124ASecond Opinion€ 126,72
F125A*Maken gebitsmodellen€ 20,57
F126ABeoordelen gebitsmodellen inclusief behandelplanbespreking€ 74,26
F155AVervaardigen orthopantomogram€ 36,13
F156ABeoordeling orthopantomogram€ 21,18
F157AVervaardiging laterale schedelröntgenfoto€ 22,63
F158ABeoordeling laterale schedelröntgenfoto€ 63,17
Preventieve mondzorg
F724APreventieve voorlichting en/of instructie (per eenheid)€ 15,78
Orthodontie
F411A*Plaatsen beugel categorie 1€ 138,74
F421A*Plaatsen beugel categorie 2€ 145,11
F431A*Plaatsen beugel categorie 3€ 167,34
F441A*Plaatsen beugel categorie 4€ 178,28
F451A*Plaatsen beugel categorie 5€ 421,80
F461A*Plaatsen beugel categorie 6€ 686,13
F492AVerwijderen beugel categorie 5 of 6 per kaak€ 115,56
F511ABeugelconsult per maand categorie 1€ 35,12
F512ABeugelconsult per maand categorie 2€ 35,12
F513ABeugelconsult per maand categorie 3€ 35,12
F514ABeugelconsult per maand categorie 4€ 35,12
F515ABeugelconsult per maand categorie 5€ 40,14
F516ABeugelconsult per maand categorie 6€ 50,18
F521ABeugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand€ 35,12
F531ANacontrole beugel categorie 1 t/m 4€ 35,12
F532ANacontrole beugel categorie 5,7,8€ 40,14
F533ANacontrole beugel categorie 6,9€ 50,18
Diversen
F612A*Plaatsen intermaxilliaire correctieveren€ 145,11
F811A*Reparatie of vervanging van beugel€ 34,87
F812A*Herstel of vervanging van retentieapparatuur€ 45,96
F813A*Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak€ 45,96

* exclusief materiaal en/of techniekkosten.

Techniekkosten

U krijgt van ons een kostenoverzicht mee. Dit is een globale prognose van de behandeling, de apparatuur soorten en de daaraan gerelateerde kosten.
Een exacte opgave van de totale kosten is niet mogelijk omdat deze sterk afhankelijk zijn van de toe te passen apparatuur, de duur van de behandeling en de medewerking van de beugeldrager.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden.
Bij het niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Op basis van zorgzwaarte (hiermee worden die gevallen bedoeld waarin de zorgbehoefte afwijkt van wat gemiddeld gebruikelijk is in de praktijk, bijvoorbeeld behandeling bij schisis en bij een gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling) kan van de standaard prijslijst worden afgeweken.

De Nederlandse Zorgautoriteit verplicht de zorgaanbieder om de volgende tekst te vermelden: “Deze tarieven gelden voor iedereen. Indien uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder kunnen andere tarieven gelden”. Orthodontistenpraktijk Bredeweg heeft in uw belang en om optimale orthodontische zorg te kunnen verlenen geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.