Eerste afspraak: samen zaken duidelijk maken.

Een eerste afspraak bestaat uit een persoonlijk gesprek met de orthodontist. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of een beugelbehandeling nodig is en wanneer de beste tijd is voor de start van een eventuele behandeling. De wensen en mogelijkheden worden samen met U doorgenomen. U krijgt in dit gesprek een duidelijk advies met informatie over de te verwachten behandelstappen en de daarbij behorende kosten.