Nacontrole

Na een periode van gemiddeld 2 1/2 jaar wordt de beugel verwijderd. Bij het verwijderen van de beugel worden vaak draadspalkjes achter de voortanden geplaatst ter voorkoming dat tanden zich weer verplaatsen naar de oude positie.
Meestal wordt in de bovenkaak ook nog een losse nachtbeugel geplaatst. Deze dient ervoor om de hele kaakvorm te behouden.

De periode van nacontrole start zodra de beugelbehandeling is afgelopen. De orthodontist zal nog een paar keer de stabiliteit van uw gebit inspecteren. Gelijktijdig worden de draadspalkjes en de nachtbeugel gecontroleerd.

Kwaliteitsverbetering is voor onze praktijk zeer belangrijk. Daarom wordt gevraagd om aan het eind van de behandeling een enqueteformulier in te vullen. De uitkomsten van dit patienttevredenheidsonderzoek gebruiken wij om onze zorg te evalueren, te controleren en eventueel aan te passen.

Klachtenregeling
Als u niet tevreden bent proberen we samen met u een oplossing te vinden. In principe gaan we daar van uit, maar het kan natuurlijk voorkomen dat we er samen niet uit komen.

In dat geval kunt u terecht bij de KNMT, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde. De klachtenregeling van deze beroepsorganisatie voldoet aan de eisen die de Wet Clienten Zorgsector aan ieder zorgverlener stelt.

De KNMT kan bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht, en een uitspraak doen.