Inschrijven

Wilt u zich aanmelden als nieuwe patiënt bij onze praktijk? Vul dan al uw gegevens in onderstaand formulier in.

  Voor- en achternaam

  Geboortedatum

  Geslacht

  Straatnaam en huisnummer

  Postcode en woonplaats

  Telefoonnummer

  Tweede telefoonnummer (optioneel)

  E-mailadres

  Naam tandarts

  BSN

  Eventuele opmerkingen

  Informed Consent

  Deze informatie is bedoeld om u uit te leggen wat orthodontie is, wat orthodontie voor u of uw kind kan betekenen en wat de patiënt zelf moet doen om een behandeling met een goed resultaat af te ronden.
  Meer dan in enige andere tak van de tandheelkunde is orthodontie een samenwerking tussen patiënt (ouders) en de behandelaar. Orthodontische behandelingen duren in de regel vrij lang, gemiddeld twee tot drie jaar. Het resultaat is erg afhankelijk van hoe trouw en nauwkeurig men de instructies opvolgt. De behandeling verloopt in de meeste gevallen zoals gepland, maar een optimaal resultaat is niet in alle gevallen te garanderen indien de medewerking of moeder natuur tegenwerken. Aan de hand van de verzamelde gegevens in de vorm van dia’s, gebitsafdrukken en röntgenfoto’s kan de orthodontist een behandelplan opstellen. In veel gevallen wordt dit plan met u in een aparte zitting besproken.
  In sommige gevallen is het nodig om tanden of kiezen door de tandarts te laten verwijderen. Dit is een beoordeling die per patiënt moet worden gemaakt.
  Hoe lang een behandeling duurt, hangt af van de ernst van het probleem, de groei van de patiënt en de mate van medewerking. De geschatte behandelingsduur benadert in de regel redelijk de werkelijke duur, maar een behandeling kan uitlopen als bijvoorbeeld de groei anders verloopt dan verwacht, de wisseling trager verloopt of als de medewerking te wensen overlaat.

  De medewerking van de patiënt (en ouders) is essentieel en betekent:

  • het handhaven van een perfecte mondhygiëne

  • het nakomen van de afspraken. Deze zullen, omdat 90% van onze patiënten schoolgaand is, vaak onder schooltijd vallen. De school moet hiervoor wettelijk gezien gewoon toestemming verlenen

  • dragen van de apparatuur zoals elastieken, buitenbeugel etc volgens instructie

  • vermijden van zoet voedsel (snoep en frisdranken) en hard voedsel die de apparatuur kunnen beschadigen of de tanden kunnen aantasten

  • contact opnemen indien de beugel kapot is, ook als er binnenkort al een afspraak staat

  Een matige of slechte mondhygiëne kan leiden tot gaatjes, ontkalkingen, verkleurde tanden en tandvleesziekten. Bij beslist onvoldoende medewerking van de patiënt kan het zelfs nodig blijken een behandeling voortijdig te staken.

  Ook het niet nakomen van financiële verplichtingen kan tot het opschorten of zelfs staken van de behandeling leiden.

  Als er om enige reden een behandeling voortijdig wordt beëindigd, kan dit leiden tot ernstige negatieve gevolgen voor het gebit van de patiënt.

  Orthodontische apparatuur is geen speelgoed. Het is precies ontworpen om een specifiek probleem aan te pakken en moet met zorg worden behandeld. Alle voedsel en activiteiten, waardoor delen van de apparatuur zouden kunnen worden ontzet of losraken en dus eventueel kunnen worden ingeslikt of ingeademd, dienen te worden vermeden. De mond is erg gevoelig voor veranderingen. Het plaatsen van apparatuur wordt dan ook vaak gevolgd door een periode van aanpassing. Het kan dan tijdelijk met ongemak gepaard gaan en de tanden kunnen gevoelig worden. Eventueel kan in dit geval een pijnstiller worden genomen, vermijdt langdurig gebruik van pijnstillers. Het voltooien van een orthodontische behandeling, is geen garantie voor levenslang rechtstaande tanden. Echter er zal alles aan worden gedaan om het behaalde resultaat te behouden. Daarvoor zal in regel retentieapparatuur nodig zijn om de tanden op hun nieuwe plaats te houden. Patiënten die in deze fase hun retentie apparatuur niet volgens de gegeven instructie dragen of onderhouden zien vaak hun tanden verschuiven. Het advies is om de retentie apparatuur zo lang mogelijk te laten zitten, omdat tijdens het ouder worden tanden vaak schever willen gaan staan. Dit is een onderdeel van de normale ontwikkeling die ook kan optreden bij mensen die niet behandeld zijn.
  Een orthodontische behandeling is, zoals elk medisch handelen, niet geheel vrij van risico’s, zoals het korter worden van de wortels, het afsterven van de zenuw die door de tand loopt en het grijs worden van de tand (de oorzaak hiervan is bijna altijd dat men ooit een tik tegen de tand heeft gehad) het ontstaan van vlekjes of gaatjes ten gevolge van slecht poetsen. Hoewel de risico’s erg klein zijn, zijn ze niet geheel uit te sluiten.

  Conclusie:

  Begin alleen aan een beugel als je er voor 100% achter staat. Voor het goede verloop van de behandeling is het noodzakelijk dat:

  • er goed gepoetst wordt

  • de beugel volgens de instructies gedragen worden

  • er zorgvuldig met de beugel wordt omgegaan, zodat deze niet kapot gaat

  • de afspraken worden nagekomen

  NB. Niet nagekomen afspraken en beugels die door onzorgvuldig gebruik kapot zijn gegaan, worden in rekening gebracht.

  Ik heb het informed consent gelezen en geef toestemming voor behandeling

  Ik ga akkoord met het privacyreglement