Corona-maatregelen (update 22 april)

Beste ouders, verzorgers en patiënten,

Onze praktijk is in het belang van de gezondheid en veiligheid van onze patiënten en onze medewerkers sinds 18 maart gesloten. Alle reguliere behandelingen zijn opgeschort en er werden alleen spoedgevallen behandeld.

Op advies van de mondzorgkoepels kunnen we weer langzaam maar zeker, zij het op aangepaste wijze, de draad weer oppakken.

Dat kan en mag omdat wij ons altijd strikt houden aan de geldende richtlijnen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Na elke epidemie worden daar waar nodig de protocollen aangescherpt.

Dit betekent dat wij de meeste reguliere orthodontische zorg gefaseerd gaan starten vanaf 28 april.

Naast de onze reeds lang bestaande hygiëneprotocollen hebben wij in de afgelopen periode aanvullende maatregelen getroffen:


BELANGRIJK: alle geplande tot 15 mei afspraken vervallen. Ons beleid is dat wij als eerste de patiënten oproepen die wij het langste niet gecontroleerd hebben.

Wij nemen contact met u op voor een nieuwe afspraak per email (graag ook de spam in de gaten houden) of telefonisch.

Wij verzoeken u om alleen in uiterste noodzaak zelf te bellen.

Wij hopen u spoedig weer in goede gezondheid te zien!

Met vriendelijke groet,

Orthodontistenpraktijk Bredeweg